Ceník

S účinností od 1.10.2007 stanovuji výši poplatků, které nejsou místními a správními poplatky, následovně:

K N I H O V N A

Roční registrační poplatek:
dospělí                                                                                   50,- Kč
děti do 15 let                                                                          30,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu                                                  20,- Kč

Překročení měsíční výpůjční lhůty:
bez písemného upozornění                                                    2,- Kč
za písemné upozornění vždy po 2 týdnech
I. upomínka                                                                            15,- Kč
II.upomínka                                                                            30,- Kč
doporučený dopis                                                                  40,- Kč

Písemné sdělení o rezervování knihy                                     8,- Kč

Ztráta knihy, dokumentu, časopisu                                       50,- Kč + cena knihy

Zprostředkování mezivýpujční služby                                   30,- Kč

Jednorázová výpůjčka – 1 svazek naučné literatury             20,- Kč

Provoz knihovny se řídí výpůjčním řádem, který je k dispozici v knihovně.

 

I N T E R N E T

Pro zaregistrované čtenáře                                                   ZDARMA

Pro nezaměstnané                                                                ZDARMA / 1 hodina týdně

Pro nezaregistrované čtenáře nad 15 let                              20,-/ hod.

Provoz práce s internetem se řídí provozním řádem, který je k dispozici v knihovně.

TISK černobíle                                                                         2,- Kč / 1 strana A4

 

Platnost ceníku služeb a poplatků:  od 1.10.2007