Online katalog

Vážení čtenáři, on-line katalog slouží k vyhledávání dokumentů v knihovním fondu naší knihovny. Vyhledávat můžete podle různých kritérií: název, autor, předmětové heslo.

Můžete také nahlédnout do svého čtenářského konta, na kterém si můžete například prodloužit výpůjčku nebo zarezervovat knihu. Jak se přihlásit na své čtenářské konto: U 12-ti místného čísla na průkazce je pro potřebu přihlášení nutno použít poslední dvě čísla. K tomuto číslu připočtete 500 000 a vznikne nové 6-ti místné číslo, které bude sloužit pro přihlášení do systému. K ověření a potvrzení přístupu použijete jako PIN datum narození ve formátu rok, měsíc, den.

Příklad: 12-ti místné číslo průkazky:            420567000022 Nové 6-ti místné číslo průkazky:     500000 + 22 = 500022 PIN: datum narození (RRMMDD):  930201 Kliknutím na následující odkaz spustíte nové okno, které opouští tuto webovou prezentaci a spouští on-line katalog Místní knihovny Sedliště. On-line katalog