Povinná publicita

Knihy a služby, které Městská knihovna Frýdek-Místek, p.o. zajišťuje pro Obecní knihovnu v Sedlištích v rámci výkonu RF, jsou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytování dotace.

logo Moravskoslezského kraje